Biểu trưng Mica

Là sản phẩm phù hợp nhất cho các trường tiểu học, trong học.... vì có ưu điểm không vỡ như thủy tinh Biểu trưng mica là sản phẩm không vỡ, trong suốt, mang ý nghĩa tinh thần cao: để vinh danh, để lưu giữ thời gian, kỷ niệm, khoảnh khoắc của một cá nhân, tập thể, doanh nghiệp, cơ quan, trường học... vào một thời khắc Ý nghĩa nhất.

0901460008